Zalety fartuchów dla gości

Warto popracować nad przemianą

Zalety fartuchów dla gości

14 maja 2020 Przemysł i produkcja 0

 

Każdy zakład, który produkuje żywność powinien zapewnić pracownikom odzież ochronną. Jest ona stosowana po to, aby zniwelować możliwość zanieczyszczenia produktu na każdym etapie jego wytwarzania. Musi być to zgodne z dobrą praktyką produkcyjną oraz higieniczną.

Fartuchy dla gości w zakładzie

Fartuch dla gościPracownikom zapewniamy odzież ochronną, jednak w zakładach często są wizyty osób, które na przykład są audytorami czy inspektorami. Dla osób wizytujących i innych gości również musi być zapewniona odzież zakrywająca odzież własną. Fartuch dla gości jest obowiązkową odzieżą ochronną w zakładach produkujących żywność. Przede wszystkim, przez fartuch przeznaczony dla gości można odróżnić ich na produkcji od pozostałych pracowników. Możemy wybrać inny kolor fartucha. Fartuch dla gości musi być oczywiście świeży, czysty i po dezynfekcji. Każda osoba wizytująca zakład staje się potencjalnym, dodatkowym elementem przyczyniającym się do zanieczyszczenia, chociażby pod kątem mikrobiologicznym gotowego produktu. W zakładach,w  których produkowane są różne produkty, wchodząc z jednej strefy produktów do kolejnej- fartuch ochronny zakładany na odzież ochronną będzie również dobrym rozwiązaniem. Fartuch przede wszystkim musi całkowicie zakrywać odzież własną, nie może ona wystawać poza odzież roboczą. Fartuchy muszą być również zróżnicowane pod kątem rozmiarów- osoby o różnym wzroście i różnej wadze wizytują zakład, który musi być na to przygotowany.

Jeśli chcemy, aby zakład był zabezpieczony pod kątem zarówno przepisów BHP jak i miał zapewnione wszelkie zasady pomagające przestrzegać czystości, należy wprowadzać możliwości i rozwiązania ograniczające zanieczyszczenie produktu końcowego. Rozwiązaniem jest stosowanie odzieży ochronnej na produkcji.