Sprawozdanie finansowe – Lublin

Warto popracować nad przemianą

Sprawozdanie finansowe – Lublin

15 września 2018 Finanse 0

Wraz z kończącym się rokiem obrotowym każda firma jest zobowiązana do wykonania sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy. Niekoniecznie rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym. Tu istnieje możliwość wyboru. Jednak wykonanie sprawozdania obowiązuje każdą firmę.

Sprawozdanie finansowe w firmie

sprawozdania finansowe w lublinieKażda firma jest zobowiązana złożyć roczne sprawozdanie finansowe do dnia 31 marca, jeśli rok obrotowy jest rakiem kalendarzowym. Bardzo ważne jest, aby nie przeoczyć tego terminu. Roczne sprawozdania sporządzają firmy, które prowadzą księgi rachunkowe. Sprawozdania finansowe w lublinie i nie tylko można złożyć drogą elektroniczną. Sprawozdanie składa się z pięciu elementów, jednak można ograniczonych je do trzech. Najważniejszy jest bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Jednak firmy, w których sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta oraz ogłoszeniu do zestawienia powinni dołączyć również zestawienie zmian w kapitale czy inaczej mówiąc funduszu własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Na rynku istnieją firmy tak zwane biura księgowe zajmujące się sporządzaniem sprawozdań finansowych dla innych jednostek. Czasami warto skorzystać z ich usług mając mniejszą firmę prywatną, która nie zatrudnia księgowych, a całą księgowość sami prowadzimy. Jednak sprawozdanie jest trudniejsze do wykonania i żeby uniknąć jakichkolwiek pomyłek warto zlecić to księgowej i mieć pewność, że zostało wykonane rzetelnie i bezbłędnie.

Roczne sprawozdania finansowe są bardzo ważnym elementem kończącym rok obrotowy. Dlatego należy podejść do tego poważnie i wykonać je ze starannością. W sprawozdaniach musi się zgadzać wszystko co do grosza. W dużych firmach sporządza go główny księgowy, natomiast w mniejszych warto zlecić do biura rachunkowego