Rodzaje i zastosowanie specjalistycznych badań nieniszczących

Warto popracować nad przemianą

Rodzaje i zastosowanie specjalistycznych badań nieniszczących

25 listopada 2017 Usługi 0

Pojawienie się przecieku mediów roboczych, może zagrozić środowisku, urządzeniom, a przede wszystkim ludziom. Aby wykryć ewentualne sygnały pojawienia się uszkodzenia, należy wykonać badania szczelności urządzeń i instalacji ciśnieniowych, podczas ich eksploatacji.

Metody kontroli szczelności urządzeń i instalacji

badania szczelnościRównolegle z problemem nieszczelności pojawia się również aspekt ekonomiczny, każdy bowiem taki przypadek, wiąże się ze znacznymi kosztami wynikającymi z uszkodzenia produktu, zapłatą kar, lub wypłatą odszkodowania. Każdy niemal zakład przemysłowy podlega kontroli urządzeń, natomiast praktyczne wykorzystanie metod dotyczących badania szczelności, ogranicza się zwykle do tradycyjnych środków, takich jak woda mydlana, nafta lub kreda. Oczywiście, nawet te tradycyjne metody będą skuteczne i wiarygodne jeśli zostaną w nich zastosowane nowoczesne i specjalistyczne środki, na przykład: wywoływacze koloryzujące, detektory cieczy, lub substancje luminescencyjne. Badanie szczelności jest rozbudowaną formą badań nieniszczących, które mają szerokie zastosowanie w praktyce, natomiast do badań urządzeń podczas ich eksploatacji, stosuje się tylko kilka metod. W badaniach instalacji i urządzeń wypełnionych gazem roboczym, wyróżniamy dwie podstawowe metody: pęcherzykowo-ciśnieniowa, oraz akustyczna. Do wykrywania przecieków chloru, siarkowodoru, lub amoniaku wykorzystuje się metody chemiczne, natomiast do wykrywania przecieków wodoru, freonów, dwutlenku węgla, metanu, propanu stosuje się metodę cieplno-przewodnościową.

Inne metody badania szczelności, są mniej rozpowszechnione i może to być metoda emitora akustycznego, spektrometryczna, lub wychwytu elektronów. Należy jednak dodać, że nie istnieją uniwersalne reguły wyboru metodyki badania, a najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy odpowiednich laboratoriów i specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.