Punkty krytyczne systemu produkcji – stacje transformatorowe

Warto popracować nad przemianą

Punkty krytyczne systemu produkcji – stacje transformatorowe

1 sierpnia 2016 Technologie 0
stacje transformatorowe

Kiedy mówimy na temat punktów krytycznych w procesie wytwórczym automatycznie na myśl przychodzi system HACAP, czyli analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (hazard analysis and critical control points).

Każdy system produkcji ma punkt krytyczny, a stacje transformatorowe to często one

stacje transformatoroweJest to jedna z kolejnych norm opracowanych przez ISO czyli Inernational Organization fo Standarisation, czyli Międzynarodową Ogranizację Normalizacyjną, której zadaniem było opracowanie szeregu norm mających zapewnić pewną powtarzalność postępowania w opisywanym procesie. System HACAP akurat dotyczy, zgodnie z wymaganiami normy: „postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.
HACCP jest systemową procedurą identyfikacji i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również podejście mające na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej, dobrej praktyki higienicznej i potrzeb klientów.” Tyle mówi norma w zakresie wymagań, natomiast ja się zastanawia, jak to jest z punktami krytycznymi produkcji w zakresie energetyki. Gdzie tutaj będą punkty krytyczne. Czy możemy jako punkty uznać szafy rozdzielcze? A może znajdujące się na zewnątrz stacje transformatorowe. Kto to wie, a może raczej szafy sterownicze.

Czy raczej może za punkty krytyczne należy uznać rozdzielnice niskiego napięcia? No i na końcu baterie kondensatorów. Czy to może im należy się krytyczna rola pierwszeństwa? Trudno tak na szybko to oszacować.