Oznaczanie odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu

Warto popracować nad przemianą

Oznaczanie odpadów pochodzących z różnych gałęzi przemysłu

21 sierpnia 2017 Usługi 0

 

Istnieją firmy, które zajmują się wywozem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Każdy rodzaj odpadu posiada odpowiedni kod. Jest to uwarunkowane specjalnym rozporządzeniem ministerskim. Odpady zawsze muszą być przydzielone do odpowiedniego kodu, bo to właśnie kod decyduje o tym, jaka metoda utylizacji odpadu zostanie podjęta.

Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów opisywanych kodami

odpady niebezpieczne kodyWiadomo, że odpadów niebezpiecznych jest wiele. Firmy, które zajmują się poszukiwaniem i wydobywaniem różnych kopalin, muszą np. odpowiednio oznaczać odpady kodami. Odpady takie można podzielić na odpady powstające przy fizycznej i chemicznej obróbce rud metali. I tutaj można wyróżnić już konkretne odpady tj. z przeróbki rud siarczkowych (te przyczyniają się niebezpiecznego zakwaszania środowiska w czasie składowania). Warto znać odpady niebezpieczne kody, bo nie można ich pomylić. Odpady powstają przy flotacyjnym wzbogacaniu węgla, rud siarkowych czy rud fosforowych. Również płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze trzeba odpowiednio utylizować. Mogą to być np. płuczki zawierające ropę naftową czy inne odpady niebezpieczne. Odpady powstają też w rolnictwie, leśnictwie, sadownictwie, rybołówstwie i wielu innych dziedzinach. W łowiectwie często utylizowane są np. zwierzęta padłe lub zabite. Utylizuje się także odpady z agrochemikaliów, które służą do nawożenia roślin. Odpady z przetwórstwa, przeróbki drewna też trzeba odpowiednio oznaczać.

Są to różnego rodzaju wióry, ścinki, płyty, fornir i inne. Odpady powstają w przemyśle skórzanym, futrzarskim, meblarskim. W przemyśle tekstylnym utylizuje się odpady, które zawierają różnego rodzaju niebezpieczne rozpuszczalniki. Odpady z gazu ziemnego, ropy naftowej również są niebezpieczne. Kody wszystkich niebezpiecznych odpadów można znaleźć w specjalnych katalogach.