Geneza powstawania zdjęć sferycznych

Warto popracować nad przemianą

Geneza powstawania zdjęć sferycznych

27 grudnia 2017 Fotografia 0

Biorąc pod uwagę obecny poziom techniki, montaż cyfrowy obrazów panoramicznych może być również stosowany przy tworzeniu dokumentacji obiektów zabytkowych. Dzięki takiemu zapotrzebowaniu, wiele firm programistycznych, stworzyło aplikacje, które ułatwiają obróbkę i łączenie takich zdjęć.

Technologia tworzenia oraz zastosowanie zdjęć sferycznych

zdjęcia sferyczne obiektów kulturalnychPrawdą jest, że łączenie poszczególnych zdjęć w panoramę można wykonać, w prawie każdym programie służącym do obróbki obrazów bitowych, ale aby uzyskać profesjonalne zdjęcia sferyczne obiektów kulturalnych, lub zabytkowych, konieczne staje się użycie wyspecjalizowanych programów komputerowych. Z jednej strony umożliwiają one lepszą kontrolę, a z drugiej strony większą automatyzację niektórych czynności, przy łączeniu poszczególnych zdjęć. Istotna jest również wysoka zdolność danego programu do usuwania specyficznych zniekształceń obrazu, na przykład powstałych w wyniku dystorsji obiektywu, czyli wady polegającej na nieprawidłowym powiększeniu obrazu, w stosunku do jego odległości. Zdjęcie sferyczne można opracować bezpośrednio z obrazów fotograficznych, otrzymując rzut środkowy na płaszczyznę, lub w wyniku różniczkowego przetwarzania zdjęć, sporządzając obrazy w rzucie środkowym na powierzchnię drugiego stopnia. Powierzchnie drugiego stopnia można podzielić na rozwijalną i nierozwijalną. Powierzchnia rozwijalna to przestrzeń którą można przekształcić w taki sposób, że każda krzywa należąca do tej przestrzeni staje się krzywą płaską tej samej długości.

Są to powierzchnie walcowe (stożkowe, cylindryczne) oraz powierzchnie prostokreślne i zatoczone ruchem prostej poruszającej się po krzywej. Pozostałe powierzchnie, w tym także sferyczne, należą do powierzchni nierozwijalnych, które można zaliczyć do powierzchni elementarnych wpisanych do poszczególnych części obrazu.