Fachowa firma saperska

Warto popracować nad przemianą

Fachowa firma saperska

16 czerwca 2019 Usługi 0

Likwidacja zakładu była dość trudnym i czasochłonnym zajęciem, gdyż wedle umowy sprzedaży, cała powierzchnia zamkniętego już zakładu miała być całkowicie oczyszczona. Wiązało się to zarówno z usunięciem wszystkich pozostałości maszyn produkcyjnych, jak i zabudowań zakładowych, które musiały zostać wyburzone.

Profesjonalny nadzór nad wyburzeniami

nadzór saperskiProblemy z wyburzeniem były widoczne niemal od razu, gdyż większość hal produkcyjnych była zbyt duża, by można było wykorzystać ciężkie maszyny do rozbiórki. Również kominy i chłodnie były zbyt niebezpieczne do standardowego rozebrania, a ręczne ich rozmontowanie nie wchodziło w grę. Z tego powodu, do rozbiórki potrzebny był profesjonalny nadzór saperski, gdyż przy większości prac wymagane było użycie materiałów wybuchowych. Saperzy w większości firm nie byli tylko specjalistami z doświadczeniem wojskowym czy policyjnym, ale w dużej części posiadali ogromne doświadczenie budowlane, i bez trudu potrafili znaleźć najlepszy sposób wyburzenia konkretnego budynku. Takie doświadczenie przydawało się zwłaszcza w miejscach w których używane były łatwopalne chemikalia, ale również w przypadku rozbiórki obiektów wysokich, takich jak właśnie kominy. Umiejętne umieszczenie ładunków wybuchowych pozwalało na bezpieczne powalenie takiego komina czy choćby chłodni przemysłowej w sposób nie zagrażający osobom postronnym, i bardzo łatwe usunięcie pozostałości z placu rozbiórki.

Nadzór saperów nad pracami obejmował również zabezpieczenie wszystkich elementów instalacji gazowych, elektrycznych czy ciągów przemysłowych, które nadal mogły stwarzać zagrożenie w przypadku ich uszkodzenia podczas prac. Saperzy w tym wypadku przejmowali rolę brygadzistów, bezpośrednio kierując postępem prac tak, by wyburzenia były jak najbezpieczniejsze.