Działania prewencyjne i kontrolne dotyczące eksploatacji kanalizacji

Warto popracować nad przemianą

Działania prewencyjne i kontrolne dotyczące eksploatacji kanalizacji

29 grudnia 2017 Usługi 0

Pierwsze drobne zmiany w eksploatacji kanalizacji, nastąpiły po modernizacji pierwszych samochodów specjalistycznych do czyszczenia kanalizacji. Było to związane z pracę samochodu ciśnieniowego i ssącego, o znacznie lepszych parametrach technicznych i możliwościach eksploatacyjnych, niż miało to miejsce wcześniej.

Rozwój procesów dotyczących eksploatacji kanalizacji ściekowej

kamery inspekcyjneNowoczesne samochody specjalistyczne posiadały również większą gamę głowic ciśnieniowych, a pracownicy zaczęli odbywać szkolenia u producentów pojazdów, co skutkowało nowym podejściem do prac eksploatacyjnych, jak również zapoznaniem się z prawidłowym doborem głowic do danej pracy. Kolejnym krokiem w działaniach eksploatacyjnych były kamery inspekcyjne, które były montowane w samochodach, wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem. Umożliwiało to monitorowanie kanalizacji ściekowej lub deszczowej. Zakupiony pojazd posiadał kamerę mogącą prowadzić prace w kanałach o przekroju od 200 mm do 2000 mm. Zasięg pracy był imponujący, sięgał maksymalnie 300 m. Kamera umożliwiła naoczną weryfikację pracy samej kanalizacji ściekowej, deszczowej i ogólnospławnej. Kamera pokazała, co się kryje pod ziemią i jak przebiega wewnętrzne życie kanałów. Inspekcja TV zaczęła wówczas ujawniać bolączki poszczególnych systemów kanalizacyjnych, związane z zachowywaniem się poszczególnych materiałów z których są wykonane poszczególne odcinki. Monitoring TV ujawnił, w jaki sposób jest traktowana kanalizacja przez użytkowników i czego można się spodziewać.

Dzięki temu, zmieniło się także pojęcie prewencyjno – kontrolne eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Pracownicy mogli naocznie obserwować jak pracuje poszczególny system czyszczący, przy zastosowaniu różnego rodzaju głowic czyszczących i zmiennych poziomach zanieczyszczeń, w zależności od rodzaju i przeznaczenia kanału.