Charakterystyka Product Ownera

Warto popracować nad przemianą

Charakterystyka Product Ownera

12 grudnia 2017 Biznes 0

Stworzenie nowej złożonej aplikacji wymaga zebrania grupy osób, które podejmą się tego zadania. Za głównodowodzącego całego projektu można uznać Product Owner, czyli coś w rodzaju właściciela produktu. Jako szef całego procesu daje on pracownikom na temat przyszłego wyglądu i funkcji aplikacji, a także sprawdza bieżące postępy.

Prawda o product Ownerze

Product OwnerInformuje zespoły deweloperskie jakie następne kroki powinni oni podjąć w procesie produkcji oraz przy późniejszych rozszerzeniach produktu. Uważane jest, że to właśnie za sprawą Product Ownera aplikacja rozwija się, a jej wartość, dzięki jego decyzjom, powiększa się. Dobrą wiadomością, szczególnie dla osób zainteresowanych pozycją Product Ownera, są wymagania potrzebne do zostania nim. Nie trzeba kończyć żadnych specyficznych i trudnych kierunków aby nim zostać. Duża ilość osób będących Product Ownerami kończyło kierunki ekonomiczne, a nawet humanistyczne. Wszelka niezbędna wiedza wymagana do objęcia tej posady może być zdobyta na specjalistycznych studiach podyplomowych. Możliwe jest też odbycie przyśpieszonego kursu, na której przekazane zostaną wszelkie informacje oraz zorganizowane różne ćwiczenia praktyczne z zadań zwykle powierzanych Product Ownerowi. Jednakże, to nie wiedza jest najważniejsza w tej posadzie. Osoba na pierwszym miejscu powinna być kreatywna, mieć pasję i chcieć się ciągle edukować. Product Owner nie jest zawodem popularnym więc mało osób wie, że coś takiego w ogóle istnieje.

Pomimo tego jest to pozycja bardzo odpowiedzialna pod względem tworzonego projektu. To on w największym stopniu wpływa na jej końcową formę. Stały kontakt pomiędzy nim, a osobami produkującymi aplikacje jest obowiązkowe jeśli chce się otrzymać wszystko w jak najlepszej postaci.